RAC is:

Richard's Aviation CourseRAC is een serie trainingen, die een aantal aspecten van de luchtvaart belicht.

RAC:

● Een genuanceerd beeld van de huidige luchtvaart. 
● De klant kiest het programma.
● Goed opgebouwde modules.

R.Vermij

Doelstellingen

RAC stelt zich tot doel mensen die in de luchtvaart werken of recentelijk zijn gaan werken breed over de huidige luchtvaart te informeren. 

De mensen die in de luchtvaart werken hebben vaak een heel specifieke functie. Kennis van de luchtvaart kan door deze trainingen uitgebreid worden en op die manier een toegevoegde waarde voor een bedrijf zijn. De trainingen laten juist nuttige verbanden tussen de verschillende facetten van de luchtvaart zien. Deze achtergrondinformatie kan van belang zijn voor mensen die willen doorstromen in een bedrijf of beter geïnformeerd willen worden over de dynamische wereld van de luchtvaart.

Voor wie zijn deze trainingen bestemd?

Bedrijven en instellingen die direct of indirect met de luchtvaart te maken hebben. Uitzendbureaus, banken, verzekeraars, afhandelaars op Schiphol, cateraars, luchtvaartmaatschappijen, vliegscholen, Royal Schiphol Group, KPN en andere luchtvaart gerelateerde bedrijven.

Mensen in een organisatie

De mensen die in een bedrijf of instelling werken vormen samen een team. Deze mensen zijn bepalend voor de kwaliteiten van de dienstverlening van de organisatie.

RAC poogt informatie te geven die voor een bedrijf dat diensten levert aan de luchtvaartindustrie van belang is. Vergroting van kennis en vaardigheden betekent verbetering van de resultaten van de organisatie. Gemotiveerde en goed geïnformeerde medewerkers maken de organisatie tot een succes.

De trainingen

Ondertussen heeft RAC goede reacties op voorgaande trainingen mogen ontvangen. Het zijn goed voorbereide en geactualiseerde trainingen die ieder maximaal twee uur duren. Visuele hulpmiddelen worden gebruikt om de trainingen te ondersteunen. Op dit moment kan er een keuze worden gemaakt uit twaalf onderwerpen. Er worden minimaal vier onderwerpen en maximaal acht onderwerpen als serie gepresenteerd.

Acht trainingen gelden als een complete cyclus. Na het volgen van een complete cyclus geeft RAC een certificaat af. Indien mogelijk worden specifieke wensen van de klant meegenomen in deze luchtvaarttrainingen. RAC is duidelijk en betrouwbaar in het geven van informatie.

De trainer

De trainer komt direct uit de praktijk en heeft ruime ervaring in het geven van trainingen, rondleidingen en presentaties over de luchtvaart in al zijn facetten. Zijn kennis is in vele jaren zorgvuldig opgebouwd. Er zijn door hem trainingen gegeven bij de Royal Schiphol Group, de KPN en de Luchtverkeersleiding Nederland, LVNL.

Adviezen en presentaties MBO opleidingen

Er zijn vele MBO's luchtvaartdienstverlening in Nederland. RAC kan worden ingezet bij de opzet van een deel van de cursussen en het maken van lesmateriaal.

Doelstelling voor de RAC; Business Aviation Course

De doelstelling van RAC is mensen breed te informeren over actuele onderwerpen in de luchtvaart, opdat ze hun werk en hun klanten beter kunnen begrijpen.

De presentaties/ tijden

Duur: 2 uren of dagdelen van 4 uur of twee dagdelen achtereen.

Tijd en data: in nader overleg

Cursusduur:

·3 maanden (maximaal) als avondtraining (Een complete cyclus bestaat uit 8 onderwerpen)

RAC biedt u het volgende programma aan. Uit de volgende modules kan een keuze gemaakt worden. Iedere module vormt een afgeronde presentatie.

 

 

De modules

1. Air France/ KLM en luchtvaartmaatschappijen

2. Schiphol en haar economische omgeving 

3. Anatomie en techniek van luchthavens

3b. Luchthavenprocessen

4. Afhandeling van: passagiers en vliegtuig

5. E-Ticketing

6. Luchtverkeersleiding, LVNL
 

7. Incidenten en ongelukken in de burgerluchtvaart

8. Luchtvaartorganisaties: FAA, NTSB, ILT, EASA, IATA, ICAO en de Onderzoeksraad voor veiligheid.

9. Luchtvaarteconomie

10. Allianties

11. De luchtvaart en het milieu

12. De Airbus A350, A380, Boeing 787 en de toekomst

Uitleg en verdere toelichting over de modules is mogelijk. Dit vindt plaats in een gesprek. 
 
 

R. Vermij / RAC

R.Vermij / RAC

R.Vermij / RAC

De reader

De luchtvaartreader 'Everything you always wanted to know about..... Flying'© 2018- 2019, kan geleverd worden. Voor de cursisten een degelijk naslagwerk. Uit de twaalf genoemde onderwerpen moeten er vier gekozen worden om het boek/ reader samen te stellen. De reader bevat zeer 'up-to-date' informatie en heeft een mooie layout.

voorkant reader

terug naar nieuws & informatie

Overeenkomst

Alle contacten lopen via RAC.

Indien er afspraken overeengekomen worden zal er een overeenkomst volgen. Deze wordt ondertekend door RAC en de opdrachtgever.

De trainer heeft de volgende audiovisuele hulpmiddelen nodig:

White Board/ Smartboard

De cursus is sterk vernieuwd en alle presentaties worden in Power Point of Prezi gegeven.

Precall

De trainer belt voorafgaand aan de training om de wensen van een opdrachtgever na te gaan.

Postcall

Na een training zal de trainer een opdrachtgever bellen om op nog eventuele vragen antwoord te kunnen geven.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

RAC Aviation Course

Tel  (31)  06- 155 18 331 

E-mail: rvermij@planet.nl

R'sAC, Aviation Course , het idee en de genoemde onderwerpen zijn geregistreerd. In het R'sAC is opgenomen de Business Aviation Course© G. Vermij, Amsterdam 1995 - 2018